Boro & Sashiko Harmonious Imperfection by Shibaguz

Boro & Sashiko Harmonious Imperfection by Shibaguz

Boro & Sashiko by Shibaguz

Regular price $14.98
/

The Japanese Art of Mending & Stitching

Boro & Sashiko Harmonious Imperfection